Ikon för Rikstermbanken

reservbelysning i tunnel

svensk term (rek): reservbelysning i tunnel
svensk term (acc): reservbelysning
definition:

del av den normala tunnelbelysningen som vidmakthåller en minimibelysning för förare så att tunneln kan fortsätta att vara i normal drift

engelska termer: tunnel stand-by lighting
stand-by lighting
definition:

part of the normal tunnel lighting that maintains a minimum lighting level for drivers to continue normal operations

danska termer: tunnelstandbybelysning
standbybelysning
definition:

del af normal tunnelbelysning, som bibeholder en minimumsbelysning til sikring af fortsat normal drift

isländsk term: lágmarkslýsing
definition:

hluti venjulegrar gangalýsingar sem viðheldur lágmarks lýsingu fyrir ökumenn til að viðhalda eðlilegri starfsemi

norsk term: stand-by belysning
definition:

del av normal tunnelbelysning som sikrer et minimum belysningsnivå for førere slik at tunnelen kan fungere som normalt

finska termer: tunnelin varmuusvalaistus
varmuusvalaistus
definition:

normaalin tunnelivalaistuksen osa, joka ylläpitää pienintä mahdollista valaistuksen tasoa, jolla kuljettajat voivat ajaa normaalisti

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012