Ikon för Rikstermbanken

resbehovsanalys

svensk term (rek): resbehovsanalys
svensk term (acc): analys av reseefterfrågan
definition:

användning av undersökningar och driftdata för att bestämma efterfrågan på transporter

engelsk term: travel demand analysis
definition:

the use of surveys and operational data to determine transportation demand

danska termer: analyse af rejseefterspørgsel
analyse af rejsebehov
definition:

anvendelse af analyser og operationelle data til at bestemme transportbehovet

isländsk term: greining á eftirspurn ferða
definition:

að nota kannanir og upplýsingar úr rekstri til að gera sér grein fyrir flutningaþörf

norsk term: analyse av reiseetterspørsel
definition:

bruk av undersøkelser og operasjonelle data for å fastlegge transportetterspørselen

finsk term: matkustuskysynnän analysointi
definition:

tutkimus- ja toteutumatietojen käyttö matkustuskysynnän määrittämiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012