Ikon för Rikstermbanken

regularitet

svensk term (rek.): regularitet
svenska termer (acc.): regelbundenhet
rättidighet
definition:

mått för graden av spridning av tidsintervallen mellan händelser, t.ex. återkommande busspassager

se även:
engelsk term: regularity
definition:

an indicator for the degree of evenness of actual intervals of e.g. bus services

dansk term: regularitet
definition:

et udtryk for jævnheden af faktiske intervaller, fx busafgange

isländsk term: áætlunarheldni
definition:

mæling á því að hve miklu leyti almenningsfarartæki tekst að standa við skilgreinda áætlun

norsk term: regelmessighet
definition:

et mål for grad av likhet mellom aktuelle tidsintervall mellom for eksempel bussavganger

finsk term: säännöllisyys
definition:

vuorovälien tasavälisyyttä kuvaava suure, esim. linja-autoliikenteessä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012