Ikon för Rikstermbanken

räddningsstyrka i tunnel

svensk term (rek.): räddningsstyrka i tunnel
svensk term (acc.): räddningsstyrka
definition:

alla organisationer, oavsett om de är offentliga, privata eller är en del av tunnelpersonalen, som ingriper vid t.ex. en olycka, inklusive brandkår, ambulanssjukvård, polis, bärgare och vägassistans

engelska termer: tunnel emergency services
emergency services
definition:

all services, whether public or private or part of the operator staff, which intervene in the event of an incident including fire brigade, ambulance, police and tow trucks

danska termer: tunnelredningstjenester
redningstjenester
definition:

alle tjenester, uanset om de er offentlige, private eller en del af operatørens personale, som griber ind når hændelser indtræffer, inkl. brandvæsen, ambulance, politi og kranvogne

isländsk term: neyðarþjónusta í jarðgöngum
definition:

öll þjónusta. bæði oginber, í einkarekstri eða hluti af vinnu starfsfólks, sem hafa afskipti af stvikum sem upp koma, þar með talið slökkvilið, sjúkrabílar, lögregla og dráttarbílar

norska termer: redningstjeneste i tunnel
nødtjeneste
definition:

alle tjenester, enten offentlig, privat eller en del av mannskap i tunnelen som griper inn for eksempel ved en ulykke, inkludert brannvesen, ambulanse, politi og bilberging

finsk term: hätäpalvelut
definition:

kaikki julkiset ja yksityiset paikalliset palvelut tai operaattorin henkilökunta, jotka osallistuvat pelastustoimiin esimerkiksi onnettomuuden sattuessa, mukaan lukien palokunta, ambulanssit, poliisi ja hinausautot

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012