Ikon för Rikstermbanken

punktövervakning

svensk term (rek): punktövervakning
svensk term (acc): snittövervakning
definition:

övervakning av trafik och andra karaktäristika i en bestämd punkt

se även:
engelsk term: point monitoring
definition:

monitoring of traffic or other characteristics at a defined point

danska termer: punktovervågning
snitovervågning
definition:

overvågning af trafik eller andre egenskaber i et bestemt punkt

isländsk term: punktvöktun
definition:

eftirlit með umferð eða öðrum einkennum á skilgreindum stað

norsk term: punktovervåkning
definition:

overvåkning av trafikk eller andre egenskaper i et bestemt punkt

finsk term: pistekohtainen seuranta
definition:

liikenteen tai muiden ominaisuuksien seuranta määritellyssä pisteessä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012