Ikon för Rikstermbanken

prognostiserad information

svensk term (rek.): prognostiserad information
definition:

information om förhållanden som förutses

engelsk term: predicted information
definition:

information on conditions forecasted

dansk term: prognosticeret information
definition:

information om forventede forhold

isländsk term: spáupplýsingar
definition:

upplýsingar um aðstæður byggðar á spám

norsk term: forventet informasjon
definition:

informasjon om forventede framtidige forhold

finsk term: ennustetut tiedot
definition:

tiedot ennustetuista olosuhteista

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012