Ikon för Rikstermbanken

primärkonflikt

svensk term (rek.): primärkonflikt
definition:

konflikt mellan två trafikströmmar som inte tillåts att ha grönt samtidigt

engelsk term: primary signal conflict
definition:

a conflict between two traffic streams that are not allowed to be given green at the same time

dansk term: primær signalkonflikt
definition:

en konflikt mellem to trafikretninger, som ikke må få grønt samtidigt

isländsk term: aðalósamræmi merkjahópa
definition:

ósamræmi milli tveggja akstursstefna sem ekki mega fá grænt ljós samtímis

norsk term: primærkonflikt
definition:

en konflikt mellom to trafikkstrømmer der det ikke kan aksepteres at de har grønt samtidig

finsk term: ensisijainen ohjauskonflikti
definition:

konflikti kahden liikennevirran välillä, joille ei sallita vihreää samanaikaisesti

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012