Ikon för Rikstermbanken

planering och förberedelser för intermodala transporter

svensk term (rek.): planering och förberedelser för intermodala transporter
definition:

val av transportmedel, utförande av erforderliga bokningar, utfärdande av dokument för transporter etc.

se även:
engelsk term: intermodal transport planning and preparation
definition:

selecting transport modes, making necessary booking arrangements, issuing transport notifications, etc.

dansk term: planlægning af intermodale transporter
definition:

valg af transportform, gennemførelse af nødvendige reservationer, udstedelse af transportmeddelelser etc.

isländsk term: val á flutningsmáta, skipulag og undirbúningur
definition:

það að velja flutningsmáta, bóka og útbúa fylgibréf um flutninga o.s.frv.

norsk term: planlegging av intermodale transporter
definition:

valg av transportmiddel og iverksetting av de nødvendige bestillinger, utstedelse av dokumenter for transporten etc.

finsk term: yhdistetyn kuljetuksen suunnittelu ja valmistelu
definition:

kuljetusmuotojen valinta, tarvittavien varausjärjestelyjen ja kuljetusilmoitusten teko, jne.

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012