Ikon för Rikstermbanken

passiva säkerhetssystem

svensk term (rek.): passiva säkerhetssystem
definition:

säkerhetssystem som reducerar de negativa konsekvenserna av en olycka

se även:
engelsk term: passive safety systems
definition:

safety systems which reduce the negative consequences of an accident

dansk term: passive sikkerhedssystemer
definition:

sikkerhedssystemer, der reducerer de negative konsekvenser af en ulykke

isländsk term: aðgerðastýrð öryggiskerfi
definition:

öryggiskerfi sem draga úr neikvæðum áhrifum slyss

norsk term: passive sikkerhetssystemer
definition:

sikkerhetssystemer som reduserer de negative konsekvensene av en ulykke

finsk term: passiiviset turvallisuusjärjestelmät
definition:

turvallisuusjärjestelmät, jotka vähentävät onnettomuuksien vahingollisia seuraamuksia

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012