Ikon för Rikstermbanken

out bound-logistik

svensk term (rek): out bound-logistik
definition:

logistiktjänster relaterade till förflyttning av gods från produktionsprocesser eller lager till leverantörer eller försäljare

se även:
engelsk term: out-bound logistics
definition:

logistic services related to the movement of goods from production processes or storage facilities to suppliers and vendors

dansk term: udgående logistik
definition:

logistiktjenester relateret til flytning af gods fra produktion eller lager til leverandører og forhandlere

isländsk term: vörustjórnun dreifing
definition:

vörustjórnunarþjónusta tengd flutningum á varningi af framleiðslu- eða geymslustað til birgja og seljenda

norska termer: utgående logistikk
out-bound logistikk
definition:

logistikktjenester i forbindelse med forflytning av gods fra produksjon eller lager til leverandør eller forhandler

finsk term: lähtölogistiikka
definition:

logistiikkapalvelut, jotka liittyvät tavaroiden siirtämiseen tuotantoprosesseista tai varastoista toimittajille ja myyjille

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012