Ikon för Rikstermbanken

optisk teckentolkning

svensk term (rek.): optisk teckentolkning
svensk term (acc.): OCR
definition:

automatisk tolkning av optiska tecken genom bildanalys med hjälp av dator

engelska termer: optical character recognition
OCR
definition:

automatic interpretation of characters using image-analysing software

danska termer: optisk tegngenkendelse
optisk læsning
definition:

automatisk tolkning af tegn ved computerbaseret billedanalyse

isländsk term: myndgreining bókstafa
definition:

sjálfvirkur lestur bókstafa með myndgreinandi tölvuhugbúnaði

norsk term: optisk tegngjenkjenning
definition:

automatisk tolking av tegn ved hjelp av programvare for bildeanalyse

finsk term: optinen merkintunnistus
definition:

automaattinen merkkien tulkinta käyttäen kuvantulkintaohjelmaa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012