Ikon för Rikstermbanken

omledningsväg

svensk term (rek.): omledningsväg
definition:

tillfällig, alternativ färdväg för alla eller vissa kategorier av fordon

engelsk term: route diversion
definition:

a temporary alternative route for all or certain categories of vehicles

danska termer: omkørsel
omkørselsrute
definition:

en midlertidig alternativ rute for alle eller visse kategorier af køretøjer

isländska termer: vísað á annan veg
hjáleið
definition:

tímabundin önnur leið fyrir alla eða ákveðna flokka farartækja

norska termer: alternativ rute
omkjøring
definition:

en midlertidig alternativ rute for alle eller visse kategorier av kjøretøy

finsk term: kiertotie
definition:

väliaikainen vaihtoehtoinen reitti tietyille tai kaikille ajoneuvoryhmille

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012