Ikon för Rikstermbanken

olycksrapportering

svensk term (rek.): olycksrapportering
definition:

anskaffande av information om omfattningen av en trafikolycka i ett givet format

engelska termer: traffic accident reporting
accident reporting
definition:

provision of information on the characteristics of an accident presented in a given format

dansk term: trafikulykkesrapportering
definition:

tilvejebringelse af information om en trafikulykkes karakteristika, præsenteret i et givet format

isländsk term: að tilkynna slys
definition:

það að veita upplýsingar um eðli umferðarslyss á ákveðinn hátt

norsk term: ulykkesrapportering
definition:

framskaffelse av informasjon om karakteristika ved en ulykke presentert i et definert format

finska termer: onnettomuustietojen tuottaminen
onnettomuuden raportointi
definition:

onnettomuuden ominaispiirteitä koskevan tiedon tuottaminen ennalta sovitussa muodossa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012