Ikon för Rikstermbanken

mobil vägsidesutrustning

svensk term (rek.): mobil vägsidesutrustning
definition:

handhållen utrustning eller utrustning monterad på en mobil utrustning avsedd för tillfälligt bruk

engelsk term: mobile roadside equipment
definition:

handheld equipment or equipment mounted on a mobile unit for temporary use

dansk term: mobilt vejsideudstyr
definition:

håndholdt udstyr eller udstyr monteret på en mobil enhed til midlertidig anvendelse

isländsk term: færanlegur vegbúnaður
definition:

handheldur búnaður eða búnaður festur á færanlega einingu til tímabundinnar notkunar

norsk term: mobilt vegkantutstyr
definition:

vegkantutstyr som er montert på en mobil enhet for midlertidig bruk langs vegen

finsk term: siirrettävä tienvarsilaite
definition:

kannettava tai liikutettavalle alustalle asennettu laite väliaikaista käyttöä varten

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012