Ikon för Rikstermbanken

mikrovågsdetektor

svensk term (rek.): mikrovågsdetektor
definition:

aktiv detektor som sänder ut energi och tar emot energi som har reflekterats från ett objekt

anmärkning:

Den mäter tidsfördröjningen eller frekvensskiftet.

se även:
engelska termer: radar detector
microwave radar detector
definition:

an active detector which transmits and receives back energy reflected from an object and measures time delay or frequency change

danska termer: radardetektor
mikrobølgedetektor
definition:

en aktiv detektor, der udsender energi, og registrerer forsinkelse eller frekvensændring i den energi, der reflekteres fra et objekt

isländsk term: radarskynjari
definition:

virkur skynjari sem tekur við orku sem endurspeglast af hlut og mælir seinkun eða tíðnibreytingar hennar

norsk term: radardetektor
definition:

en aktiv detektor som sender ut og tar i mot energi reflektert fra et objekt og måler tidsforsinkelsen eller endring i frekvens

finsk term: tutkailmaisin
definition:

aktiivi-ilmaisin, joka lähettää ja vastaanottaa kohteesta takaisin heijastuneen energian, sekä mittaa aikaviiveen tai taajuuden muutoksen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012