Ikon för Rikstermbanken

maximalt fritt flöde

svensk term (rek.): maximalt fritt flöde
definition:

den maximala trafikintensitet under vilket fritt flöde är möjligt

se även:
engelsk term: free flow rate
definition:

the maximum flow rate at which free-flow conditions are possible

dansk term: trafikintensitet ved fri trafikafvikling
definition:

den maksimale trafikintensitet hvorved flydende trafikforhold er mulige

isländsk term: hlutfall frjáls flæðis
definition:

það hlutfall hámarksflæðis sem mögulegt er til að viðhalda frjálsu flæði

norska termer: fri intensitet
trafikkintensitet ved fri flyt
definition:

den maksimale trafikkintensitet ved fri flyt i avviklingen

finsk term: vapaan liikennevirran välityskyky
definition:

suurin liikennemäärä, jossa vapaa liikennevirta on mahdollinen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012