Ikon för Rikstermbanken

människa–maskin-interaktion

svensk term (rek.): människa–maskin-interaktion
definition:

tvåvägskommunikation mellan en person och ett system inklusive möjliga effekter på den mänskliga prestationen

engelsk term: human-machine interaction
definition:

two-way communication between a person and a system including the possible effects on the human performance

dansk term: menneske/maskineinteraktion
definition:

en tovejs kommunikation mellem en person og et system, inkl. eventuel påvirkning af personens opførsel

isländsk term: gagnvirkni manns og vélar
definition:

gagnkvæm samskipti einstaklings og kerfi, þar með talin möguleg áhrif á frammistöðu manns

norsk term: menneske-maskin interaksjon
definition:

en toveis kommunikasjon mellom en person (bruker) og et system, inkludert mulige effekter på brukerens prestasjoner

finsk term: ihmisen ja koneen vuorovaikutus
definition:

kaksisuuntaista kommunikointia henkilön ja järjestelmän välillä ml. mahdolliset vaikutukset henkilön suorituskykyyn

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012