Ikon för Rikstermbanken

logistik

svensk term (rek): logistik
definition:

planering, utförande och kontroll av godstjänster, och relaterad information mellan startpunkten och slutdestinationen, i syfte att möta konsumenternas krav

se även:
engelsk term: logistics management
definition:

planning, operation and control of goods, services and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customers' requirements

dansk term: logistik
definition:

planlægning, drift og styring af godstjenester og relateret information udvekslet mellem afsendelses- og forbrugsstedet mhp. at opfylde kundens krav

isländsk term: flutningastjórnun
definition:

skipulag, rekstur og stjórn á vörum, þjónustu og tengdum upplýsingum á milli upprunastaðar og notkunarstaðar til að uppfylla kröfur viðskiptavina

norska termer: logistikk
logistikktjenester
definition:

planlegging, gjennomføring og styring av godstjenester og relevant informasjon mellom start- og målpunkt med sikte på å oppfylle kundens krav

finsk term: logistiikka
definition:

rahdin, palveluiden, sekä niihin liittyvän tiedon suunnittelu, toteuttaminen ja ohjaus lähtöpisteestä käyttöpaikkaan asiakkaan tarpeiden toteuttamiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012