Ikon för Rikstermbanken

linjenätsplanering

svensk term (rek.): linjenätsplanering
svensk term (acc.): utformning av kollektivtrafiknät
definition:

definition av strukturen av kollektivtrafiknätet liksom transportmedel, terminaler, hållplatser och anpassningar i vägnätet

se även:
engelska termer: public transport network design
transit network design
definition:

defining the structure of public transport routes, as well as transport modes, terminals, stops and road adaptations

danska termer: udformning af kollektivt rutenet
udformning af kollektivt linjenet
definition:

definition af rutestruktur, transportmidler, terminaler, stoppesteder og vejtilpasninger

isländsk term: hönnun almenningssamgangnanets
definition:

það að skilgreina skipulag flutningaleiða í almenningssamgöngum ásamt flutningaaðferðum, miðstöðvum, biðstöðvum og breytingum á vegum

norska termer: utforming av linjenett for kollektivtransport
utforming av kollektivnett
definition:

definisjon av rutestrukturen, transportmidler, terminaler, holdeplasser og tilpasninger i vegnettet

finsk term: joukkoliikenneverkoston suunnittelu
definition:

joukkoliikennereitistön sekä tarvittavien liikennevälineiden, terminaalien, pysäkkien ja katujärjestelyjen määrittely

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012