Ikon för Rikstermbanken

leverantörskedjan

svensk term (rek.): leverantörskedjan
svensk term (acc.): supply chain
definition:

system av organisationer, personer, teknik, aktiviteter, information och resurser som är aktiva för att flytta en produkt eller en tjänst från leverantör till användare

engelsk term: supply chain
definition:

a system of organisations, people, technology, activities, information and resources involved in moving a product or service from supplier to user

dansk term: forsyningskæde
definition:

et system af organisationer, personer, teknologier, aktiviteter, information og resurser, der er involveret i at flytte et produkt eller en tjeneste fra leverandør til bruger

isländsk term: birgðakeðja
definition:

kerfi fyrirtækja, fólks, tækni, starfsemi, upplýsinga og aðfanga sem á þátt í því að flytja vöru eða þjónustu frá birgja til notanda

norsk term: forsyningskjede
definition:

et system av organisasjoner, personer, teknologi, aktiviteter, informasjon og ressurser som er involvert i forflytning av et produkt eller en tjeneste fra leverandør til bruker

finsk term: toimitusketju
definition:

organisaatioiden, ihmisten, teknologian, toimintojen, tiedon ja resurssien järjestelmä, joka on osallinen tuotteen tai palvelun kuljettamiseen toimittajalta käyttäjälle

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012