Ikon för Rikstermbanken

ledning av väghållning

svensk term (rek.): ledning av väghållning
svensk term (acc.): vägövervakning och ledning av drift- och underhållsinsatser
definition:

övervakning av vägar och deras omgivningar (t.ex. vägyta, snö och is, vind, dimma) och styrning av erforderliga varningar och underhållsåtgärder vid ogynnsamma eller farliga förhållanden

se även:
engelsk term: road management
definition:

monitoring of the road and its environment (e.g. road surface, snow and ice, wind, fog) and management of the necessary warnings and maintenance activities in case of unfavourable or dangerous conditions

danska termer: vejovervågning og -drift
beredskab for vejvejrforhold
definition:

overvågning af vejen og dens omgivelser (fx vejoverflade, sne og is, vind, tåge) og styring af de nødvendige advarsels- og vedligeholdelsestiltag i tilfælde af ufordelagtige eller farlige tilstande

isländsk term: vegaeftirlit
definition:

eftirlit með vegi og umhverfi hans (t.d. yfirborði vegar, snjó og ís, vindi, þoku) og stjórnun nauðsynlegrar viðvörunar- og viðhaldsstarfsemi ef upp koma slæmar og hættulegar aðstæður

norsk term: drift og overvåking av veg
definition:

overvåking av vegen og vegmiljøet (f.eks. vegdekke, snø og is, vind, tåke) og styring av nødvendig informasjon til trafikanten, samt vedlikehold og reparasjoner i tilfelle ugunstige eller farlige forhold oppstår

finsk term: tieolosuhteiden hallinta
definition:

tien ja sen ympäristön (esim. tien pinta, lumi ja jää, tuuli, sumu) seuranta ja tarvittavien varoitusten ja kunnossapitotoimenpiteiden hallinta epäsuotuisissa tai vaarallisissa olosuhteissa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012