Ikon för Rikstermbanken

längsventilation i tunnel

svensk term (rek.): längsventilation i tunnel
svenska termer (acc.): longitudinell ventilation
längsventilation
definition:

princip för tunnelventilation där luften tvingas i längsriktningen av tunneln genom att t.ex. använda impulsfläktar

engelska termer: tunnel longitudinal ventilation
longitudinal ventilation
definition:

a tunnel ventilation principle where air is forced in the longitudinal direction of the tunnel e.g. using jet fans

danska termer: langsgående tunnelventilation
langsgående ventilation
definition:

et tunnelventilationsprincip, hvor luft tvinges gennem tunnelen i dens længderetning ved hjælp af turbiner

isländsk term: langsniðsloftræsting jarðganga
definition:

meginregla um loftræstingu jarðganga þar sem lofti er blásið í langsniðsstefnu gangnanna. t.d. með túrbínublásurum

norsk term: langsgående ventilasjon
definition:

et ventilasjonsprinsipp der luft tvinges til å bevege seg på langs i tunnelen for eksempel ved hjelp av vifter

finska termer: tunnelin pitkittäisilmanvaihto
pitkittäisilmanvaihto
definition:

tunnelin ilmanvaihtoperiaate, jossa ilma pakotetaan kulkemaan pitkittäisesti tunnelin suuntaan, esim. impulssipuhaltimia käyttäen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012