Ikon för Rikstermbanken

lägesbestämning

svensk term (rek.): lägesbestämning
svensk term (acc.): positionering
definition:

bestämning av ett objekts geografiska position

engelska termer: positioning
position determination
definition:

determination of the geographical location of an object

dansk term: positionsbestemmelse
definition:

bestemmelse af et objekts geografiske position

isländsk term: staðsetning
definition:

að skilgreina landfræðilega stöðu hlutar

norska termer: posisjonsbestemmelse
posisjonering
definition:

bestemmelse av et objekts geografiske posisjon

finsk term: paikannus
definition:

kohteen maantieteellisen sijainnin määrittäminen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012