Ikon för Rikstermbanken

korsningsreglering

svensk term (rek): korsningsreglering
definition:

vidtagande av olika styr- och regleringsåtgärder i korsningar

engelsk term: intersection traffic control
definition:

implementation of various control measures specific to intersections

dansk term: trafikregulering i kryds
definition:

implementering af forskellige reguleringstiltag specielt beregnet på kryds

isländsk term: stjórnun á vegamótum
definition:

ýmsar aðgerðir til umferðarstjórnunar sérstaklega ætlaðar vegamótum

norska termer: trafikkregulering i kryss
kryssregulering
definition:

gjennomføring av ulike styrings- og reguleringstiltak i kryss

finsk term: liittymän liikenteenohjaus
definition:

liittymille ominaisten erilaisten ohjaustoimien toteuttaminen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012