Ikon för Rikstermbanken

korrigeringsbetalning

svensk term (rek.): korrigeringsbetalning
svensk term (acc.): korrektionsbetalning
definition:

betalning av fastställd avgift inom en bestämd tidsgräns när brukaren inser att rätt avgift ej betalats och för att undvika straffpåföljder

se även:
engelsk term: corrective payment
definition:

payment of the correct fee within a certain time limit when the user realises that he or she did not pay the correct fee, thus avoiding enforcement procedures

dansk term: korrigerende betaling
definition:

betaling af den korrekte afgift indenfor en vis tidsfrist når brugeren erkender, at han/hun ikke betalte den korrekte afgift, og således undgår håndhævelsesprocedurer

isländsk term: leiðréttingargreiðsla
definition:

greiðsla rétts gjalds innan ákveðinna tímamarka þegar notandi áttar sig á að hafa ekki greitt rétt gjald og kemst þannig hjá aðgerðum löggæslul

norska termer: korrektiv betaling
korreksjon av betaling
definition:

betaling av riktig avgift innen en bestemt tidsperiode når brukeren skjønner at han eller hun ikke har betalt riktig avgift, og dermed unngår straff

finsk term: oikaiseva maksaminen
definition:

säädetyn maksun maksaminen määrätyn ajan kuluessa käyttäjän huomatessa maksaneensa väärin ja voidakseen välttyä tarkastusmaksulta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012