Ikon för Rikstermbanken

konfidentialitet

svensk term (rek): konfidentialitet
förklaring:

Att försäkra sig om att information är tillgänglig enbart för auktoriserade personer, enheter eller processer.

se även:
engelsk term: confidentiality
definition:

insurance that information is accessible only to authorised individuals, entities or processes

dansk term: fortrolighed
definition:

sikkerhed for at information kun kan tilgås af autoriserede personer, entiteter eller processer

isländsk term: trúnaður
definition:

trygging um að upplýsingar séu aðeins aðgengilegar einstaklingum, einingum eða ferlum með réttmæta heimild

norsk term: konfidensialitet
definition:

forsikring om at informasjon er tilgjengelig kun for autoriserte personer, enheter eller prosesser

finsk term: luottamuksellisuus
definition:

varmuus siitä, että tieto on vain sen käyttöön oikeutettujen yksilöiden, tahojen tai prosessien käytettävissä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012