Ikon för Rikstermbanken

koncession

svensk term (rek.): koncession
definition:

tillstånd att tillhandahålla en tjänst, utfärdat av den myndigheten som är ansvarig för den aktuella infrastrukturen

engelsk term: concession
definition:

permission, issued by the authority responsible for the relevant infrastructure, to provide a service

dansk term: koncession
definition:

tilladelse, udstedt af den ansvarlige myndighed, til at udbyde en given servicetjeneste

isländsk term: sérleyfi
definition:

leyfi yfirvalda, sem ábyrgð bera á viðeigandi þáttum, um að nýta sér þjónustu

norsk term: konsesjon
definition:

tillatelse, utstedt av de myndigheter som er ansvarlig for vedkommende infrastruktur, til å drive en transporttjeneste

finsk term: toimilupa
definition:

infrastruktuurista vastaavan viranomaisen myöntämä lupa harjoittaa kyseiseen infrastruktuuriin liittyvää palvelua

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012