Ikon för Rikstermbanken

kompatibilitet

svensk term (rek): kompatibilitet
definition:

lämpligheten hos produkter, processer eller tjänster att användas tillsammans under specifika omständigheter för att uppfylla aktuella krav utan att förorsaka oacceptabel funktion

engelsk term: compatibility
definition:

the suitability of products, processes or services to be used together under specific conditions to fulfil relevant requirements without causing unacceptable interactions

dansk term: kompatibilitet
definition:

produkters, processers eller servicetjenesters egnethed til at bruges sammen under specifikke vilkår for at opfylde aktuelle krav og uden at skabe uacceptable forstyrrelser

isländsk term: samhæfni
definition:

vörur, ferli eða þjónusta sem má nota saman við sértækar aðstæður til að uppfylla viðeigandi skilyrði án þess að valda óviðunandi víxlverkun

norsk term: kompatibilitet
definition:

egnethet hos produkter, prosesser eller tjenester for å fungere sammen under bestemte forhold for å oppfylle aktuelle krav uten å forårsake uakseptabel gjensidig påvirkning

finsk term: yhteensopivuus
definition:

tuotteiden, toimintojen tai palveluiden soveltuvuus yhteiskäyttöön määritellyissä olosuhteissa tiettyjen vaatimusten täyttämiseksi siten, ettei synny ei-hyväksyttävissä olevaa vuorovaikutusta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012