Ikon för Rikstermbanken

komodal transport

svensk term (rek.): komodal transport
svensk term (acc.): co-modal transport
definition:

det effektiva användandet av transportsätt, antingen enskilt eller multimodalt, för att uppnå en optimal och hållbar användning av resurser

se även:
engelsk term: co-modal transport
definition:

the efficient use of transport modes operating on their own or in multimodal integration to reach an optimal and sustainable utilisation of resources

dansk term: komodal transport
definition:

den effektive anvendelse af transportformer, enkelt- eller multimodalt, rettet mod en optimeret og opretholdelig anvendelse af resurser

isländsk term: samræmdir flutningar
definition:

skilvirk nýting flutningaaðferða, sjálfstæðra eða með fleiri en einni tegund flutningatækis til þess að nýta úrræði á sem bestan og sjálfbærastan hátt

norsk term: co-modal transport
definition:

den effektive bruk av transportformer, enkelt- eller multimodalt, for å oppnå en optimal og bærekraftig bruk av ressurser

finsk term: komodaalinen kuljetus
definition:

liikennemuotojen tehokas käyttö yksinään tai yhdistettyinä tavoitteena kestävä voimavarojen käyttö

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012