Ikon för Rikstermbanken

kombitransport

svensk term (rek): kombitransport
svensk term (acc): enhetslasttransport
definition:

förflyttning av gods i en och samma lastenhet och som i följd utnyttjar flera transportmedel utan att godset självt hanteras vid byte av transportmedel

se även:
engelsk term: combined transport
definition:

the transport of goods in one and the same loading unit which uses more than one mode of transport without handling the goods itself in changing modes

dansk term: kombitransport
definition:

transport af gods i én og samme lastenhed, ved anvendelse af mere end en transportform, uden omladning af godset

isländsk term: samsettir flutningar
definition:

flutningur farms í sömu hleðslueiningunni þar sem notast er við fleiri en eina tegund flutningatækis en án þess að hreyft sé við farmi þegar skipt er um flutningatæki

norsk term: kombitransport
definition:

forflytting av gods på en og samme lastbærer som bruker mer enn en transportmåte uten at godset selv behandles i forbindelse med skiftet av transportmiddel

finsk term: yhdistetty kuljetus (2)
definition:

useampaa kuin yhtä kuljetusmuotoa käyttävä tavarakuljetus yhdessä ja samassa kuljetusyksikössä, missä ei käsitellä itse tavaroita kuljetusmuotoa vaihdettaessa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012