Ikon för Rikstermbanken

kollisionsförhindrande

svensk term (rek.): kollisionsförhindrande
svensk term (acc.): kollisionsundvikande
definition:

råd till föraren om detekterade potentiella hinder i relation till fordonets beräknade färdväg i syfte att undvika konflikter

se även:
engelsk term: collision avoidance
definition:

advice to the driver on detected potential obstacles in relation to the predicted trajectory of the vehicle to avoid conflicts

danska termer: kollisionshindring
undgåelse af kollision
definition:

vejledning til føreren om registrerede potentielle forhindringer i relation til køretøjets forventede manøvrerum mhp. at undgå konflikter

isländsk term: árekstrarafstýring
definition:

sjálfvirk stjórnun á hreyfingum farartækis á grundvelli greiningar á mögulegum hindrunum miðað við áætlaða akstursleið farartækis

norska termer: kollisjonshindring
unngåelse av kollisjon
definition:

veiledning til føreren om detekterte potensielle hinder i forhold til kjøretøyets beregnede bane for å unngå konflikter

finsk term: törmäyksen esto
definition:

kuljettajan neuvominen havaituista mahdollisista esteistä ajoneuvon ennakoidulla liikeradalla konfliktien välttämiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012