Ikon för Rikstermbanken

kapacitetsbehov

svensk term (rek): kapacitetsbehov
svensk term (acc): efterfrågeintensitet
definition:

den intensitet med vilken fordon eller personer efterfrågar betjäning i en punkt

se även:
engelsk term: demand flow rate
definition:

the flow rate at which vehicles or persons request service at a point

dansk term: efterspørgselsintensitet
definition:

den trafikintensitet hvormed køretøjer eller personer efterspørger betjening ved et (betjenings)sted

isländsk term: eftirspurnarflæði
definition:

það flæði farartækja eða einstaklinga sem óska eftir þjónustu á stað

norsk term: etterspørselsintensitet
definition:

den trafikkintensitet som kjøretøy eller personer etterspør betjening ved et (betjenings)sted med

finsk term: kysyntäliikennemäärä
definition:

palvelua tarvitsevien ajoneuvojen tai henkilöiden hetkellinen liikennemäärä tietyssä pisteessä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012