Ikon för Rikstermbanken

kabotage

svensk term (rek.): kabotage
definition:

transport av gods eller personer mellan två platser inom ett land utfört av ett fordon registrerat i ett annat land

se även:
engelsk term: cabotage
definition:

transport of goods or people between two points within a country made by a vehicle registered in another country

dansk term: cabotage
definition:

transport af gods eller personer mellem to steder i et land udført ved anvendelse af et køretøj, som er registreret i et andet land

isländsk term: flutningar erlends flytjanda (cabotage)
definition:

flutningur á varningi eða fólki á milli tveggja staða í sama landi með farartæki sem skráð er í öðru landi

norsk term: kabotasje
definition:

transport av gods eller personer mellom to steder innen et land utført av et kjøretøy registrert i et annet land

finsk term: kabotaasi
definition:

tavaroiden tai ihmisten kuljetus maan sisäisesti kahden pisteen välillä ajoneuvolla, joka on rekisteröity toiseen maahan

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012