Ikon för Rikstermbanken

körfältsreglering

svensk term (rek): körfältsreglering
svensk term (acc): körfältsstyrning
definition:

vidtagande av åtgärder för att hantera körfältsanvändning, t.ex. ändra körriktning, stänga av eller reglera fordonshastigheten i ett körfält

engelsk term: lane control
definition:

implementation of measures to manage lanes e.g. change direction of driving, close lanes or control speed on lanes

dansk term: vognbaneregulering
definition:

aktiv styring af vognbane, fx ændring af færdselsretning, lukning eller begrænsning af hastighed i vognbane

isländsk term: akreinastjórnun
definition:

aðgerðir til að hafa stjórn á aksturshraða, skipta um akstursstefnu og/eða loka akreinum

norsk term: kjørefeltregulering
definition:

gjennomføring av tiltak for å styre bruken av kjørefelt for eksempel endre kjøreretning, stenge kjørefelt eller regulere hastighet i kjørefelt

finsk term: kaistaohjaus
definition:

kaistoihin kohdistuvien ohjaustoimien toteuttaminen, esim. ajosuunnan muutos, kaistan sulkeminen tai ajonopeuden muutos

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012