Ikon för Rikstermbanken

körfältsprioritering

svensk term (rek.): körfältsprioritering
svensk term (acc.): körfältsrestriktioner
definition:

vidtagande av styrande åtgärder för att reservera vissa körfält för särskilda transporter

engelsk term: lane use restriction
definition:

implementation of control measures to reserve certain lanes for specific categories of transport

dansk term: vognbanerestriktion
definition:

gennemførelse af reguleringstiltag for at reservere bestemte vognbaner til bestemte trafikkategorier

isländsk term: takmörkun á notkun akreina
definition:

aðgerðir um að stjórna því að loka ákveðnum akreinum fyrir annarri umferð en ákveðnum gerðum flutninga

norsk term: kjørefeltrestriksjoner
definition:

gjennomføring av reguleringstiltak for å reservere spesielle kjørefelt for bestemte kjøretøytyper

finsk term: kaistojen käytön rajoittaminen
definition:

ohjaustoimien toteuttaminen tiettyjen kaistojen varaamiseksi määrätynlaiselle liikenteelle

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012