Ikon för Rikstermbanken

kölängd

svensk term (rek.): kölängd
definition:

längden av en kö mätt i längdenheter eller i antalet köande föremål

se även:

engelsk term: queue length
definition:

the length of a queue measured in distance units or the number of queueing objects

dansk term: kølængde
definition:

længden af en kø angivet i afstandsenheder eller antal ventende objekter

isländsk term: lengd biðraðar
definition:

lengd biðraðar mæld í fjarlægðareiningum eða fjölda þeirra viðfanga sem bíða

norsk term: kølengde
definition:

lengden av en kø målt i lengdeenheter eller antall objekter i kø

finska termer: jonon pituus
jonopituus
definition:

jonon pituus, joka mitataan joko pituusyksiköissä tai jonossa olevien kohteiden määrällä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012