Ikon för Rikstermbanken

köavvecklingslucka

svensk term (rek): köavvecklingslucka
definition:

det genomsnittliga tidsavståndet mellan två successivt följande fordon i en mättad trafikström som färdas in i samma lucka in i en konflikterande trafikström

se även:
engelska termer: follow-up time
queue discharge headway
definition:

the average headway between successive vehicles in a saturated traffic stream entering the same gap in a conflicting traffic stream

dansk term: følgetid
definition:

gennemsnitlig tidsafstand mellem efter hinanden følgende køretøjer, i en mættet trafikstrøm, som kører ind i samme mellemrum i en konfliktende trafikstrøm

isländsk term: eftirfylgnitími
definition:

meðalhreyfing áfram á milli farartækja í röð í mettuðu umferðarflæði sem fara inn í sama millibilið í umferðarstraumum sem stangast á

norska termer: følgetid
tidsluke ved køavvikling
definition:

gjennomsnittlig tidsluke mellom påfølgende kjøretøy i en mettet trafikkstrøm som kjører inn i samme tidsluke i en konflikterende strøm

finsk term: jonon purkautumisaikaväli
definition:

keskimääräinen aikaväli kyllästyneessä liikennevirrassa ajavien perättäisten ajoneuvojen välillä niiden liittyessä samaan nettomatkaväliin törmäysuhkaisessa liikennevirrassa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012