Ikon för Rikstermbanken

svensk term (rek.):
definition:

rad av fordon eller personer som väntar på att bli betjänade där beteendet hos den främsta påverkar beteendet hos de efterföljande

engelsk term: queue
definition:

a line of vehicles or persons waiting to be served where the behaviour at the head of the line affects the behaviour of those behind

dansk term:
definition:

en række af køretøjer eller personer, som venter på at blive betjent, hvor adfærden forrest i rækken påvirker de efterfølgendes adfærd

isländsk term: biðröð
definition:

röð farartækja eða einstaklinga sem bíða eftir þjónustu kerfis þar sem atferli fremst í röðinni hefur áhrif á þá sem á eftir fylgja

norsk term:
definition:

en rekke av kjøretøy eller personer som venter på å bli betjent der atferden først i rekka påvirker atferden til de bak

finsk term: jono
definition:

joukko peräkkäin olevia ihmisiä tai ajoneuvoja, jotka odottavat palvelua ja jossa edessä olevat vaikuttavat takana olevien käyttäytymiseen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012