Ikon för Rikstermbanken

integritet

svensk term (rek.): integritet
svensk term (acc.): dataintegritet
förklaring:

Att försäkra sig om att information är skyddad mot icke auktoriserade ändringar.

engelska termer: integrity
data integrity
definition:

insurance that information is protected against unauthorised changes

dansk term: dataintegritet
definition:

sikkerhed for at information er beskyttet mod uautoriserede ændringer

isländsk term: áreiðanleiki
definition:

trygging um að upplýsingar séu verndaðar gegn óheimilum breytingum

norska termer: integritet
dataintegritet
definition:

forsikring om at informasjon er beskyttet mot uautorisert bruk

finsk term: tiedon eheys
definition:

varmuus siitä, että tieto on suojattu luvattomilta muutoksilta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012