Ikon för Rikstermbanken

inrapportering av trafikförhållanden

svensk term (rek.): inrapportering av trafikförhållanden
svensk term (acc.): trafikrapportering
definition:

tillhandahållande av information från förare eller fordon om trafiksituationen, inklusive trafikstörningar, till t.ex. vägtrafikcentral

se även:
engelsk term: traffic reporting
definition:

provision of information from drivers or vehicles about traffic conditions, including incidents, e.g. to a traffic management centre

danska termer: trafikrapportering
indmelding om trafikforhold
definition:

information fra førere eller køretøjer om trafikforhold inkl. hændelser, fx til et trafikinformationscenter

isländsk term: skýrslugerð um umferð
definition:

miðlun upplýsinga frá ökumönnum eða farartækjum til vegagerðar um umferðaraðstæður, þar með talin óhöpp

norsk term: rapportering av trafikkforhold
definition:

formidling av informasjon fra førere eller kjøretøy om trafikkforhold, inkluder hendelser, f.eks. til en vegtrafikksentral

finsk term: liikennetietojen tuottaminen
definition:

kuljettajien tai ajoneuvojen tuottamien, liikennetilannetta koskevien tietojen toimittaminen infrastruktuurille, mukaan lukien liikennehäiriöt

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012