Ikon för Rikstermbanken

inkrävning av trängselavgifter

svensk term (rek.): inkrävning av trängselavgifter
definition:

avgiftsbeläggning av användning av väg där avgiften avspeglar faktisk trängsel eller där avgiften utgår på platser där det regelmässigt uppstår trängsel

se även:
engelsk term: congestion charging
definition:

charging for road use, where the fee either depends on the actual congestion or is applied where or when congestion regularly occurs

dansk term: opkrævning af trængselsafgift
definition:

afgiftspålæggelse af vejbenyttelse, hvor afgiften enten afhænger af faktisk trængsel eller pålægges når og hvor trængsel regelmæssigt optræder

isländsk term: háannagjald
definition:

gjald fyrir notkun á vegi þar sem gjaldið er lagt annað hvort á raunverulega umferðaröng eða er beitt þar sem umferðaröng myndast reglulega

norsk term: innkreving av trengselsavgift
definition:

innkreving av avgift for bruk av veg der avgiften er avhengig av aktuell trengsel eller blir anvendt hvor og når trengsel regelmessig oppstår

finsk term: ruuhkamaksu
definition:

tien käytöstä maksaminen maksun perustuessa joko todelliseen ruuhkaan tai maksua sovelletaan paikkoihin tai ajankohtiin, joissa ruuhkaa säännöllisesti esiintyy

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012