Ikon för Rikstermbanken

informationsarkitektur

svensk term (rek.): informationsarkitektur
definition:

beskrivning av den idémässiga strukturen hos gemensamma data och deras innebörd, som bas för informationsutbyte

engelsk term: information architecture
definition:

a description of the conceptual structure of the shared data and the meaning of the data, providing the basis for information exchange

dansk term: informationsarkitektur
definition:

en beskrivelse af den konceptuelle struktur for og betydningen af de fælles data som basis for informationsudveksling

isländsk term: upplýsingaskipulag
definition:

lýsing á hugmyndalegu skipulagi samnýttra gagna og merking þeirra gagna sem leggur grunn að gagnkvæmri upplýsingamiðlun

norsk term: informasjonsarkitektur
definition:

en beskrivelse av den konseptmessige strukturen for felles data og betydningen av dataene som muliggjør informasjonsutveksling

finsk term: tietoarkkitehtuuri
definition:

jaetun tiedon käsitteellisen rakenteen ja tiedon merkityksen kuvaus, joka luo perustan tiedonvaihdolle

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012