Ikon för Rikstermbanken

information om vägväder

svensk term (rek): information om vägväder
definition:

information om de aktuella eller förväntade väderförhållandena som är relevanta för trafikanterna

engelsk term: road weather information
definition:

information on current or predicted road weather relevant for the road users

dansk term: vejvejrsinformation
definition:

information om aktuelle eller forudsagte vejvejrsforhold for vejbrugere

isländsk term: upplýsingar um veður á vegum
definition:

upplýsingar um núverandi eða ætlað veðurfar sem ætlaðar eru vegfarendum

norska termer: informasjon om værforhold
værinformasjon
definition:

informasjon om aktuelle eller forventede værforhold som er relevante for vegbrukerne

finska termer: tiesäätiedot
säätiedot
definition:

tienkäyttäjille olennaiset tiedot nykyisestä tai ennustetusta tiesäästä ja kelistä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012