Ikon för Rikstermbanken

information om vägens tillstånd

svensk term (rek.): information om vägens tillstånd
definition:

information om aktuella eller förväntade vägförhållanden

engelsk term: road status information
definition:

information on the current or predicted road conditions

dansk term: vejtilstandsinformation
definition:

information om aktuelle eller forudsagte vejtilstande

isländsk term: upplýsingar um ástand vega
definition:

upplýsingar um núverandi eða ætlað ástand vega

norska termer: informasjon om vegtilstand
informasjon om vegstatus
definition:

informasjon om aktuelle eller forventede vegforhold

finska termer: tieolotiedot
tieolosuhdetiedot
definition:

tiedot nykyisistä tai ennustetuista tieoloista

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012