Ikon för Rikstermbanken

infartsparkering med cykel

svensk term (rek.): infartsparkering med cykel
definition:

kombinerad resa, som omfattar byte av transportmedel från cykel till kollektivtrafik eller vice versa under en resa, där bytet förenklas för brukaren genom passande parkeringsmöjligheter och information

se även:
engelsk term: bike and ride
definition:

a combined journey including changing of travel mode from bicycle to public transport or vice versa during a single journey, made easy for the user by appropriate parking facilities and information

dansk term: cykl-og-rejs
definition:

en kombineret rejse, der omfatter skift af transportform fra cykel til kollektiv trafik eller omvendt, gjort lettere for brugeren ved passende parkeringsfaciliteter og information

isländsk term: reiðhjól og far
definition:

þegar skipt er frá reiðhjóli yfir í almenningsfarartæki eða öfugt í sömu ferðinni og vegfarandanum gert auðvelt um vik með bílastæðum og góðum upplýsingum

norsk term: bike and ride
definition:

en kombinert reise, som omfatter bytte av reisemiddel fra sykkel til kollektivtransport eller motsatt, på en enkelt reise, der byttet er tilrettelagt for brukeren gjennom passende parkeringsmuligheter og informasjon

finsk term: liityntäpyöräily
definition:

yhdistetty matka sisältäen kulkumuodon vaihdon polkupyörästä joukkoliikenteeseen tai päinvastoin matkan aikana, jota on helpotettu sopivin pysäköintijärjestelyin ja tiedotuksella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012