Ikon för Rikstermbanken

infartsparkering

svensk term (rek.): infartsparkering
svenska termer (acc.): P&R
P+R
definition:

kombinerad resa, som omfattar byte av transportmedel från privat bil till kollektivtrafik, eller vice versa, under en resa, där bytet förenklas för brukaren genom passande parkeringsmöjligheter och information

se även:
engelska termer: park and ride
P&R
P+R
definition:

a combined journey including changing of travel mode from private car to public transport or vice versa during a single journey, made easy for the user by appropriate parking facilities and information

danska termer: parkér-og-rejs
P&R
P+R
definition:

en kombineret rejse, der omfatter skift af transportform fra privatbil til kollektiv trafik eller omvendt, gjort lettere for brugeren ved passende parkeringsfaciliteter og information

isländsk term: stæði og far
definition:

þegar skipt er frá einkabíl yfir í almenningsfarartæki eða öfugt í sömu ferðinni og vegfarandanum gert auðvelt um vik með bílastæðum og góðum upplýsingum

norska termer: park and ride
P&R
P+R
innfartsparkering
definition:

en kombinert reise, som omfatter bytte av reisemiddel fra privatbil til kollektivtransport eller motsatt, på en enkelt reise, der byttet er tilrettelagt for brukeren gjennom passende parkeringsmuligheter og informasjon

finsk term: liityntäpysäköinti
definition:

yhdistetty matka sisältäen kulkumuodon vaihdon yksityisautosta joukkoliikenteeseen tai päinvastoin matkan aikana, jota on helpotettu sopivin pysäköintijärjestelyin ja tiedotuksella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012