Ikon för Rikstermbanken

hjälp till kontrastyrning

svensk term (rek.): hjälp till kontrastyrning
definition:

aktiv assistans till föraren för att manövrera fordonet genom att ge motsatt hjulutslag för att återfå stabiliteten

se även:
engelsk term: counter steering assistance
definition:

active assistance to the driver to manoeuvre a vehicle by counter-steering to obtain stability

dansk term: hjælp til kontrastyring
definition:

aktiv hjælp til føreren til at manøvrere et køretøj ved at udøve kontrastyring for at opnå stabilitet

isländsk term: aðstoð við stýringu til að ná stöðugleika
definition:

virk aðstoð við ökumann um gagnverkandi stýringu farartækis til að ná stöðugleika á ný

norsk term: kontrastyringsassistanse
definition:

aktiv hjelp til føreren for å manøvrere et kjøretøy ved hjelp av kontrastyring for å gjenopprette stabilitet

finsk term: vastaohjaustuki
definition:

kuljettajan aktiivinen tukeminen ajoneuvon ohjaamisessa vastaohjaamalla vakauden saavuttamiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012