Ikon för Rikstermbanken

godsövervakning

svensk term (rek.): godsövervakning
definition:

insamling av data och bedömning av status för transporterat gods

se även:
engelska termer: goods monitoring
cargo monitoring
definition:

data collection and status assessment of transported goods

dansk term: godsovervågning
definition:

dataindsamling og tilstandsvurdering af transporteret gods

isländsk term: vöktun farms
definition:

söfnun upplýsinga og stöðumat á farmi í flutningi

norsk term: overvåkning av last
definition:

datainnsamling og tilstandsvurdering av transportert gods

finska termer: lastin seuranta
tavaran seuranta
definition:

tiedon keruu kuljetettavista tavaroista ja niiden tilan arviointi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012