Ikon för Rikstermbanken

genomsnittlig punkthastighet

svensk term (rek.): genomsnittlig punkthastighet
definition:

den genomsnittliga hastigheten för fordon mätt över en kort sträcka, dvs. det aritmetiska medelvärdet av individuella punkthastigheter

se även:
engelska termer: average point speed
time mean speed, average spot speed, time mean speed, average spot speed, arithmetic mean speed
definition:

the average speed of vehicles measured over a short distance, i.e. the arithmetic mean of individual point speeds

danska termer: gennemsnitlig snithastighed
gennemsnitlig punkthastighed
definition:

gennemsnitlig hastighed af køretøjer målt over en kort afstand, dvs. aritmetisk middel af individuelle punkthastigheder

isländsk term: meðalsniðhraði
definition:

meðalhraði farartækja mældur á stuttri vegalengd, það er útreiknaður meðalhraði mismunandi sniðhraða

norska termer: gjennomsnittlig punkthastighet
gjennomsnittlig snitthastighet
definition:

gjennomsnittlig hastighet for individuelle kjøretøy målt over en kort avstand, dvs. aritmetisk middel av individuelle punkthastigheter

finska termer: keskimääräinen pistenopeus
nopeuksin aikajakauman keskiarvo
definition:

ajoneuvojen pistenopeuksien keskiarvo tietyssä tienkohdassa määrättynä ajanjaksona

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012