Ikon för Rikstermbanken

genomsnittlig körhastighet

svensk term (rek.): genomsnittlig körhastighet
definition:

det totala avståndet tillryggalagt för alla beaktade fordon dividerat med summan av de individuella körtiderna, dvs. det harmoniska medelvärdet av individuella körhastigheter

se även:
engelsk term: average running speed
definition:

the total distance travelled by all considered vehicles divided by the sum of their individual running times, i.e. the harmonic mean of individual running speeds

dansk term: gennemsnitlig kørehastighed
definition:

den totale distance, som alle betragtede køretøjer bevæger sig, divideret med summen af individuelle køretider, dvs. harmonisk middel af individuelle kørehastigheder

isländsk term: meðalökuhraði
definition:

heildarvegalengd allra farartækja sem reiknað er með deilt með samanlögðum ferðatíma þeirra allra, það er samræmt meðaltal einstaklingsbundins ökuhraða

norsk term: gjennomsnittlig kjørehastighet
definition:

den totale distansen som alle betraktede kjøretøy beveger seg dividert med summen av de individuelle kjøretidene, dvs. harmonisk middel av individuelle kjørehastigheter

finsk term: keskiajonopeus
definition:

kaikkien tai tiettyyn ajoneuvoryhmän kuuluvien ajoneuvojen tietyllä tieosalla kulkemien matkojen summan ja niiden ajoaikojen summan osamäärä tiettynä ajanjaksona, so. ajonopeuksien harmoninen keskiarvo

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012